Akademia Piłkarska Jeżowe
Pon - Pt : 15:00 - 20:00

Obowiązująca zawodników Akademii Piłkarskiej Jeżowe opłata za treningi wynosi 80 złotych za każdy miesiąc przynależności do organizacji. W przypadku rodzeństwa trenującego w Klubie wysokość należności za drugie dziecko wynosi 60 złotych miesięcznie.

Prosimy o terminowe regulowanie opłaty zgodnie z wytycznymi klubu mówiącymi o wpłatach do 10-ego dnia każdego miesiąca. Brak uczestnictwa w zajęciach treningowych w danym miesiącu nie zwalnia z obowiązku uiszczania należności.

Tytuł:
Imię i nazwisko – rocznik – opłacany miesiąc
Nr rachunku:
60 1020 4939 0000 0802 0085 2376
Nazwa odbiorcy:
Akademia Piłkarska Jeżowe